Η εταιρεία ΤΑΛΩΣ Α.Ε. διανομέας της Chipita Α.Ε. ζητάει Πικερ – εργάτες αποθήκης για την κάλυψη θέσεων στην αποθήκη στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα προσόντα: Εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Παρέχεται: Πλήρης ασφάλιση, σταθερός μισθός.  αμοιβή 750€

Advertisements

 

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

  Ζητείται Φορτοεκφορτωτής για μεταφορική
Advertisements