ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΑΜΜΑΜ AND SPA ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΩΝ. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ HAMMAM ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΑ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.


Πηγή: ergasiatora.gr

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.