Περιγραφή

Βραβευμένη εταιρεία στο χώρο παροχής υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της 3 νέους υποψηφίους, ηλικιών 22-30 ετών, για τα παρακάτω τμήματα:

• Marketing-Διοργάνωση Διαφημιστικής Καμπάνιας
• Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις
• Έρευνα Αγοράς-Πωλήσεις και ανάπτυξη πελατολογίου

Ο/Η κάτοχος της θα πρέπει να έχει : επαγγελματική νοοτροπία και θετικό τρόπο σκέψης , να είναι οργανωτικός με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.

  Ζητούνται Διανομείς Φυλλαδίων

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ