Ζητούνται Μηχανικοί, Χειριστής Περονοφόρου Οχήματος κ.α. από την Meccanica Group

Η Meccanica Group A.Ε. αναζητά να προσλάβει:

Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός