Περιγραφή

Από αποθήκη με βιβλία ζητούνται εργάτες αποθήκης με απολυτήριο Γυμνασίου.

Περιοχή: Ασπρόπυργος