Ζητούνται Χειριστές Ανυψωτικών, Μηχανών Παραγωγής, Συσκευασίας κ.α. από την FAMAR

Η Famar ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις Εργασίας:

jobs from neuvoo.com