Η Goldair Handling Α.Ε., ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αναζητά Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδούς Εδάφους (Check-in Agents).

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων και διαχείριση αναλώσιμων υλικών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
 • Διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών.
 • Παρουσία στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών επιβίβασης.
 • Συνοδεία επιβατών.
 • Διαδικασίες άφιξης αεροσκαφών.
 • Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης.
 • Αναγγελίες και έλεγχος χειραποσκευών.
 • Διαδικασίες επιβίβασης με έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων.
 • Διατμηματική επικοινωνία για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

Η Εταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.