Περιγραφή

ΕΡΓΑΤΕΣ ανειδίκευτοι για βιομηχανία ηλιακών, ηλικίας 20 – 25 ετών, ωράριο συνεχές, προτιμούνται κάτοικοι γύρω περιοχών.

Περιοχή: Μάνδρα Αττικής