ΕΤΑΙΡΕΙΑ βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας ζητεί:

  • Ανειδίκευτους εργάτες/εργάτριες παραγωγής για πλήρη απασχόληση.
  • Χειριστή/Βοηθό χειριστή αυτόματης κοπτικής μηχανής Bobst.
  • Χειριστή/Βοηθό χειριστή συρταροκολλητής μηχανής.
  • Αδειούχο Χειριστή περονοφόρου μηχανήματος.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες.