Περιγραφή

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη βιομηχανική μονάδα αναζητά ανειδίκευτους εργάτες για τη ΒΙΠΕ Σίνδου και Καλοχωρίου.

Καθήκοντα θέσης:

 • Παραγωγή και Συσκευασία
 • Διαλογή και Έλεγχος Προϊόντων
 • Φορτώσεις-εκφορτώσεις

Απαραίτητα Προσόντα

 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις
 • Επιθυμητό όχημα για ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  Ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής Επισκεπτών σε ακίνητα Airbnb

Παροχές

 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης
 • Σταθερό ημερομίσθιο
 • Πλήρης ασφάλιση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ