Περιγραφή

Πελάτης μας Γερμανική εμπορική εταιρία ζητά για μόνιμη πρόσληψη αορίστου χρόνου 200 οδηγούς E κατηγορίας για τοπικά δρομολόγια εντός Γερμανίας.
Προσόντα
– Δίπλωμα E κατηγορίας σε ισχύ.
– Π.Ε.Ι.
– ηλεκτρονικό ταχογράφο σε ισχύ
– να μιλούν Γερμανικά ή Αγγλικά σε μέτριο επίπεδο (χωρίς χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων).
– να έχουν ελληνική ή υπηκοότητα χώρας μέλους της ΕΕ, ενώ προκειμένου περί αλλοδαπών άδεια Επί μακρόν Παραμένοντος ή Ταυτότητα Ομογενούς.
– να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε επικαθήμενο ή συρόμενο ή ψυχόμενο.
Η εταιρία παρέχει
Μόνιμη διαμονή σε μία από 7 πόλεις της Γερμανίας, ενώ κατά την άφιξη προβλέπεται παραλαβή, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας, ένσημα και ασφάλιση υγείας Γερμανίας, μισθοδοσία σε Γερμανική τράπεζα.
Αρχικός μισθός 3.500 Ευρώ μικτά.

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

  Ζητούνται Υπάλληλοι παραλαβής – Pickers για νυχτερινή εργασία (Μισθός 760€)