Ζητούνται ανειδίκευτοι εργάτες από βιοτεχνία λευκών ειδών

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.