Ζητείται υπάλληλος γραφείου για κέντρο ξένων γλωσσών με γνώσεις Η/Υ

ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ γραφείου με γνώση χειρισμού υπολογιστή, καλό επίπεδο αγγλικών και διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ζητείται από Κέντρο Ξένων Γλωσσών.