Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στο νοσοκομειακό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

  Ζητούνται Εργάτες Εκφόρτωσης Και Πικαδόροι

Υπάλληλος Θερμομέτρησης (Βόρεια Προάστια)

Περιγραφή Θέσης
• Υποδοχή και θερμομέτρηση επισκεπτών
• Εξυπηρέτηση πελατών
• Διασφάλιση τήρησης των κανόνων προστασίας

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Λυκείου
• Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Διάθεση για εργασία
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

  Ζητούνται Εργάτες απο εταιρεία επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων (Μισθός 800€)

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ