Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

  Ζητείται Οδηγός Για Τουριστικό Mini Van (Μισθός 1.000€)

Υπάλληλος Καθαριότητας Εργοστασίου (Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης
• Καθαρισμός μηχανών παραγωγής και χώρων εργοστασίου με πιεστικά μηχανήματα και εξοπλισμό καθαρισμού
• Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Λυκείου
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Απαραίτητο πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Υπευθυνότητα
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

  Ζητείται Οδηγός Β΄ κατηγορίας

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Εταιρικό πούλμαν
• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ