Περιγραφή

ΚΥΡΊΑ με γνώσεις υπολογιστή (internet & word) για εύκολη δακτυλογράφηση κειμένων σε γραφείο η στο σπίτι.

Περιοχή: Πλατεία Αμερικής