ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από παιδικό σταθμό

στους Θρακομακεδόνες.