ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ γνωστού πολυιατρείου για μερική απασχόληση στην περιοχή Αγίου Στεφάνου.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Αρίστη γνώση ελληνικής γλώσσας
  • Αρίστη γνώση εφαρμογών Η/Υ Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
  • Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση συστήματος ηλεκτρονικής Συνταγογραφήσεις επιθυμητή

Ευέλικτο ωράριο εργασίας
Αμοιβή βασικός μισθός, υπερωρίες συν bonus

Πληροφορίες εδώ