ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ υποστήριξη για part time ή πλήρη απασχόληση, με προϋπηρεσία,

ζητείται από ιατρείο πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας

στη Γλυφάδα.