Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό.

Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει θέσεις Δικηγόρων για πλήρη απασχόληση, σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. Η θέση θα αναφέρεται στον Υποσυντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας.

Καθήκοντα αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση & παροχή υπηρεσιών για τα δικαιώματα των αιτούντων και των αναγνωρισμένων προσφύγων.
 • Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών (π.χ. αίτηση ακύρωσης, αστικές / ποινικές υποθέσεις)
 • Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, Δουβλίνο, υποστήριξη αναγνωρισμένων προσφύγων).
 • Προετοιμασία συνέντευξης και παράσταση σε αυτή ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων.
 • Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και οργανώσεις, προς υποστήριξη των αιτήσεων των εξυπηρετούμενων.
 • Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων.
 • Επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας προσφύγων όποτε κρίνεται απαραίτητο

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου .
 • Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Δικαστηριακή εμπειρία
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεπαγγελματικό πλαίσιο (με διερμηνέα / κοινωνικό λειτουργό / γιατρό κλπ.) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες – προσαρμοστικότητα

Δείτε πληροφορίες για τη θέση ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: ΟΑΕΔ: Πότε θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος για 30.000 ανέργους, 120 θέσεις από τον ΑΣΕΠ, Θέσεις εργασίας από την εταιρεία Καρέλιας

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.