ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργάτης για εργασία σε συνεργείο οχημάτων.

Απόφοιτος τεχνικών σχολών Ο.Α.Ε.Δ. στον τομέα της φανοποιίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.