Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) προβαίνει σε δημοσίευση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Γ5) μελετητών/συγγραφέων για την επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του/της «Ηχολήπτη/τριας» καθώς και την ανάπτυξη του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Εβ) ΓΡΑΦΙΣΤΑ/ΣΤΡΙΑΣ για το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003379 Πηγή: career.duth.gr

Βρες Δουλειά ΕΔΩ