ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνοδοί για διανομή εμπορευμάτων στην Αττική,

κατά προτίμηση κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Παλλήνης πλήρους απασχόλησης.