Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την Υλοποίηση δράσεων προώθησης καινοτομίας σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου ΕΕΝ-Hellas και
των συνοδευτικών έργων EEN-Hellas-Scale & Enhancement.

Ειδικότητα: ΠΕ Θετικές /Κοινωνικές Επιστήμες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ