Στην πρόσληψη 506 ατόμων μέσω συμβάσεων προχωρούν πολλοί δήμοι, οργανισμοί και υπηρεσίες του δημοσίου.

Συγκεκριμένα:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη  113 ατόμων

Το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Σχολής του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόμων,  Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) (72 άτομα) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) (41) άτομα, ως εξής:

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Μην Χάσετε: Δεσμεύτηκε το ποσό για τους δικαιούχους ΚΕΑ, Σχέδια αύξησης επιδομάτων, συντάξεων, 25.000 προσλήψεις κ.α.

Α) Σ.Δ.Π. (72 ΘΕΣΕΙΣ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΑΚΤΟΠΛΟЇΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: Η/Ν ΧΑΡΤΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟЇΑ & ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΚΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ

3 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ /ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (C4I)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το B’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ-Κ/Β –PWO

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΒΛΗΤΙΚΗ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-Α/Υ ΟΠΛΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΑΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)

3 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

5 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Β) Ε.Π.Σ. (41 ΘΕΣΕΙΣ)

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (17/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟЇΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟЇΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Γραμματεία της Κοσμητείας, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου, Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής,

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κοσμητεία

Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου

Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής.

Οι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4581622 & 210 4581309 (Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Ν.Δ., εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.) & στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. : www.hna.gr & του Γ.Ε.Ν. : www.hellenicnavy.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-06-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω93Θ6-4ΞΖ/document

Δήμος Ασπροπύργου: Πρόσληψη 45 ατόμων

Ο Δήμος Ασπροπύργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ (& ελλείψει αυτών) ή ΔΕ Αρχηγός (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) με κατασκηνωτική εμπειρία, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

2ΠΕ Παιδαγωγοί, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

2ΔΕ Κοινοτάρχες (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) με κατασκηνωτική εμπειρία, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

16 Ομαδάρχες, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΔΕ Νοσηλευτής, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΔΕ Επόπτης Κολυμβητικής Πισίνας, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΔΕ Μάγειρας, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΥΕ Αποθηκάριος, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

3ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

4ΥΕ Τραπεζοκόμοι, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

2ΥΕ Νυκτοφύλακες, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

4ΥΕ Λαντζέρηδες, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

2ΥΕ Φύλακες, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

3ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής

1ΥΕ Εργάτης Κήπου, Δ. Κατασκήνωση Ασπροπύργου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ασπροπύργου, Τμήμα Γραμματείας, Λ. Δημοκρατίας 141, Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, (υπόψη κ.κ. Σκληρού Αναστασίας και Πλαβούκου Αιμιλίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2019 έως και 13-06-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ52ΩΨΝ-ΓΕΠ/document

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 37 ατόμων

Ο Δήμος Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ – ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 4 Χ 4), Πάτρα

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Γ’ Κατηγορίας), Πάτρα

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ), Πάτρα

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ-ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ), Πάτρα

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (συνολικής ισχύος άνω των 120 KW), Πάτρα

8ΔΕ Δενδροκηπουροί, Πάτρα

20ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας, Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ισόγειο, Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος), Τ.Κ. 262 21, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 610223, 2613 610224, 2613 610235 & 2613 610291.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-06-2019 έως και 18-06-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΠΘΩΞΙ-ΗΘΡ/document

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 35 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, πλήρους & μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ Καθαριότητας με 8ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Λέσβου

2ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα Λήμνου Ν. Λέσβου

2ΥΕ Καθαριότητας με 8ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος Δωδεκανήσου

6ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος Δωδεκανήσου

2ΥΕ Καθαριότητας με 8ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

4ΥΕ Καθαριότητας με 8ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος Β. Αιγαίου

2ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος Β. Αιγαίου

3ΥΕ Καθαριότητας με 8ωρη απασχόληση, Καρλόβασι Σάμου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Καρλόβασι Σάμου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κας Γιακουμάτου Ε.).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 36131.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-07-2019 έως και 10-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΚ6469Β7Λ-ΩΞ3/document 

Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πράσινου: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πράσινου (ΣΠΑΠ), που εδρεύει στη Νέα Πεντέλη της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της θερινής περιόδουγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρησηπυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

24ΥΕ (16)Εργάτες, ΣΠΑΠ, Ν. Πεντέλη Αττικής

6ΔΕ Οδηγοί, ΣΠΑΠ, Ν. Πεντέλη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πράσινου (ΣΠΑΠ), Δημαρχείο Αμαρουσίου, 2ος όροφος, Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι Αττικής.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2038292 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-06-2019 έως και 14-06-2019, (10.00π.μ.-13.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΛ6ΟΚΩΡ-ΚΙΔ/document

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 29 ατόμων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών φύλαξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 5ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, Κτίριο στο Δήμο Αμαρουσίου, Μαρούσι Αττικής

3ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, Κτίριο στο Δήμο Αθηναίων, Αθήνα Αττικής

1ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, Κτίριο στο Δήμο Πειραιά, Νέο Φάληρο Πειραιά Αττικής

1ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Ν. Μάκρης, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Μαραθώνα Αττικής

11ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, Κτίριο στο Δήμο Αμαρουσίου, Μαρούσι Αττικής

3ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, Κτίριο στο Δήμο Αθηναίων, Αθήνα Αττικής

2ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, Κτίριο στο Δήμο Πειραιά, Νέο Φάληρο Πειραιά Αττικής

3ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Ν. Μάκρης, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Μαραθώνα Αττικής.

Οι προσληφθέντες/είσες δύναται να απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες (πρωινή ή απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια) στα ανωτέρω κτήρια και χώρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ήτοι την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών, Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 157 80, Μαρούσι Αττικής, (υπόψη κ.κ. Άννας –Μαρίας Φουντή & Γουσταύου Σάμιου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3442345, 210 3443226.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 17-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞΚΔ4653ΠΣ-ΠΨΞ/document

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης /Δ/νση Δασών Χανίων: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, που εδρεύει στη Χρυσοπηγή της ΠΕ Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Δασολόγοι, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,

Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

1ΠΕ Βιολόγος, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,

Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

2ΤΕ Δασοπόνοι, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,

Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

2ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

1ΔΕ Χειριστής Η/Υ, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,

Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

4ΥΕ Φύλακες, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

6ΥΕ Μεταφορείς με Ζώα (Αγωγιάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων

5ΥΕ Εργάτες-τριες (Δασεργάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων θα απασχοληθούν αποκλειστικά εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στα φυλάκια Αγίου Νικολάου, Σαμαριάς και Αγίας Ρουμέλης με καθήκοντα την προστασία του τοπίου, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων καθ’ όλο το μήκος του Δρυμού.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την ειδικότητα ΥΕ Μεταφορέων με Ζώα θα απασχοληθούν στη δια των ημιόνων μεταφορά υλικών και εφοδίων για την υποστήριξη εργασιών, σε όλο το μήκος του Δρυμού καθώς και στη μεταφορά τραυματιών και ασθενών προς τους χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, Τ.Κ. 731 00, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Μαθιουδάκη Καλλιόπης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 84212, fax: 28210 92287.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 18-06-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΓΠΤΟΡ1Θ-ΘΞ4/document

Δήμος Ερμιονίδας: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου – ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα φορτωτή – ομάδας Β΄ τάξης Δ΄), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή ομάδας Ζ’ τάξης Γ’), Κρανίδι Αργολίδας

16ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Κρανίδι Αργολίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την  προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Ερμιονίδας, Γραφείο Προσωπικού, Μ. Μερκούρη 11, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Πολυξένης Γκούμα ή Κοσμά Γαλανού).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27543 60019 & 27543 60020.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ7ΕΩΡΡ-Β1Η/document

Δήμος Πεντέλης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ο Δήμος Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –Προληπτικός Καθαρισμός, Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών , αλσών πάρκων αρμοδιότητας μας καθώς και γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών, η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων, στις Δημοτικών Ενότητας Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης) , στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του Δήμου μας και του ΚΕΠΙΧ καθώς και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

17ΥΕ16 Εργάτες, Δ. Πεντέλης (Δ.Ε. Πεντέλης, Νέας Πεντέλης & Μελισσίων).

2ΔΕ29 Οδηγοί, Δ. Πεντέλης (Δ.Ε. Πεντέλης, Νέας Πεντέλης & Μελισσίων).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πεντέλης, Πρωτόκολλο, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 151 27, Μελίσσια Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2140627 και 213 2050088.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2019 έως και 12-06-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΓΔΩΞ3-ΡΙΓ/document

Σχολή Eθνικής Άμυνας: Πρόσληψη  16 ατόμων

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) {«International Senior Course»} με τίτλο «Senior Course on Defense StudiesInternational Senior Course in Applied Strategy». ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (09-09-2019 έως και 06-12-2019) και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτή, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων, Εκπαιδευτικού-Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Καθηγητής, ΚΥΚΛΟΣ 2/ “Thucydidean Approach to Applied Strategy”, Αθήνα Αττικής

1Καθηγητής, ΚΥΚΛΟΣ 4/ “Strategic Leadership” , Αθήνα Αττικής

1Καθηγητής, ΚΥΚΛΟΣ 5/ “Regional Studies” Δέσμη Μαθημάτων “The Middle East and North Africa” , Αθήνα Αττικής

1Καθηγητής, ΚΥΚΛΟΣ 5/ “Regional Studies” Δέσμη Μαθημάτων “South East Europe” , Αθήνα Αττικής

10Καθηγητές, ΚΥΚΛΟΣ 7/ “Applied International Relations and Foreign Policy ”, Αθήνα Αττικής

1Καθηγητής, ΚΥΚΛΟΣ 9/ “Negotiations’’ , Αθήνα Αττικής

1Καθηγητής, Πολιτιστικό Πρόγραμμα “Theater Training Workshop”, , Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση σε έντυπη μορφή (υπόδειγμα προκήρυξης) που θα αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ: https://setha.army.gr/ σωστά και πλήρως και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση: Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.), Κεντρική Γραμματεία, Ευελπίδων 6 & Μουστοξύδη, Τ.Κ. 113 62, Αθήνα Αττικής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων ή ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.), Ευελπίδων 6 & Μουστοξύδη, Τ.Κ. 113 62, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8896530 & fax: 210 8896545, στο Διεθνές Τμήμα Σπουδών της ΣΕΘΑ (εργάσιμες ημέρες 08.00π.μ.-15.00μ.μ.) & στην ηλεκτρονική διεύθυνση: isc@hndc.mil.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3Τ86-Ξ9Γ/document

Δήμος Σκιάθου: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας & για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στο Δήμο κατά τη θερινή περίοδο του 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15ΥΕ Πυροφύλακες, Δ. Σκιάθου, Σκιάθος Μαγνησίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με αναγραφή των ατομικών στοιχείων, στοιχεία κατοικίας καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ & ΑΜ ΙΚΑ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημαρχείο Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ. 370 02, Σκιάθος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24273 50137 (κ. Σοφία Μπαλαλά).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 12-06-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75ΝΚΩ13-ΦΣΨ/document 

Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων [Γ’(C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Γούρνες Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης

12ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Γούρνες Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Χερσονήσου, Γραφείο Προσωπικού, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 700 14, Γούρνες, Λιμένας Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Σπανάκη Έλμας & Σαρρή Ειρήνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2813 404663 & 2813 404628 (αντίστοιχα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ5ΥΥΩΗΜ-6ΞΒ/document 

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η «Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», που εδρεύει στο Δ. Ζωγράφου-Γουδή Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης, ανά εκπαιδευτή, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής-Λειτουργικά Συστήματα» για 50 ώρες διδασκαλίας(Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Δίκτυο Υπολογιστών» για 100 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Γλώσσα Προγραμματισμού (JAVA για 180 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP για 130 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Δομές Δεδομένων» για 100 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Βάσεις Δεδομένων-SQL» για 280 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Aνάλυση Συστημάτων» για 120 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Ασφάλεια Η/Υ» για 70 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Τεχνολογία Διαδικτύου-Aνάπτυξη Δικτυακών Τόπων με DOT.NET τεχνολογίες» για 228 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή

4ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: «Πτυχιακή Εργασία(Αντικείμενα με α/α: 3, 4,6 και 9)» για 200 ώρες διδασκαλίας (Β’) εξάμηνο,Ζωγράφου-Γουδή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω κρατικού ταχυδρομείου στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑΣ», Μ. Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Τ.Κ. 157 73, Αθήνα Αττικής.

Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, με ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο: 18-06-2019.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τους ίδιους τους υποψήφιους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε από το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα είτε από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση και ότι είναι σε θέση να αναλάβει έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο – ώρα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της παρ. 8 της παρούσας Το έντυπο της αίτησης του Παραρτήματος «Α» θα παραλαμβάνεται από τη Σχολή.

Η Σχολή – ΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας, που προκηρύσσονται, για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7496733 & 210 7496344, (εργάσιμες ημέρες από 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΠ46-ΟΗΑ/document

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Ανατ. Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού), Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού), Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Ανατολικής Μάνης, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 232 00, Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Μπερτζελέτου Μαρίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27333 60344.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-06-2019 έως και 21-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω1ΔΘΩΨΗ-Ε51/document

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΔΕ8 Βοηθοί Βρεφοκόμοι, «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», Θεσσαλονίκη

2ΥΕ16 Εργατοφύλακες, «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», Θεσσαλονίκη

1ΥΕ14 Βοηθός Μαγείρου, «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», Θεσσαλονίκη.

Για τις θέσεις Βοηθών Βρεφοκόμων και Βοηθού Μαγείρου, ατομικό βιβλιάριο υγείας βρεφονηπιοκόμου ή πιστοποιητικό υγείας ή ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και δερματολόγο δημόσιου φορέα της ημεδαπής ή από ιδιώτες ιατρούς αυτών των ειδικοτήτων, με την προϋπόθεση, στην περίπτωση των ιδιωτών, ότι θα φέρουν τη σφραγίδα του ιατρού και του Ιατρικού Συλλόγου, που να βεβαιώνουν ότι είναι κλινικά υγιείς και ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα.

Για τη θέση Β. Μαγείρου προτάσσονται όσοι έχουν εμπειρία (κύριο προσόν)και ακολουθούν οι υπόλοιποι χωρίς εμπειρία.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 546 42, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 911600, (εσωτ. 25).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 13-06-2019,

(εργάσιμες ημέρες, 08.30πμ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΒ14691ΗΩ-3Τ9/document

Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (JCB), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός Γ’ +Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

6ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Βέροιας, Γραφείο Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 591 00, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Χαριτίνης Παλαμούτη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23313 50533.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6495Ω9Ο-40Π/document

Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Ναυαγοσώστες, Παραλία «ΕΛΛΗ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Παραλία «SUNWING», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Ναυαγοσώστες, Κεντρική Παραλία Φαληρακίου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Παραλία «ΤΣΑΜΠΙΚΑ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Μεγάλη Παραλία Λίνδου, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Παραλία «ΚΙΟΤΑΡΙ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Παραλία «ΙΞΙΑ», Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ρόδου, Δημαρχιακό Μέγαρο, Γραφείο Προσωπικού, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22413 61244 (κ. Αναστασία Ανδρεάδη).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ29Ω1Ρ-ΜΤΝ/document 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με τις αρ. Φε.16α/13551/20-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ9Ζ46Μ9ΞΗ-Β4Ψ) και Φε.16α/21052/23-04-2019 (ΑΔΑ: 635Μ46Μ9ΞΗ-7ΟΑ) προκηρύξεις (ΦΕΚ 461/Γ΄/01-04-2019 και ΦΕΚ 764/Γ΄/10-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων στις θέσεις  ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ

ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11850

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης στη Λειτουργία Εκπαιδευτικών Διατάξεων Εργαστηριακής Φυσικής, σε θέματα Οπτικής».

Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗΣ

Β’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11851

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική των Συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης με Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες».

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11852

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονες Διατάξεις και Τεχνολογίες Κβαντικής Ηλεκτρονικής».

3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ»

ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11853

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών – Μορφοποιήσεις και Θερμικές Κατεργασίες».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11854

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία Επιφανειών, Χρωστικές, Εκτυπωτικά Μελάνια».

Δ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11855

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στην Επεξεργασία – Ασφάλεια Πολυμέσων και στην Κοινωνική Υπολογιστική».

2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11856

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου».

Ε) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11857

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεφρολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα Προβλήματα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση και των Φροντιστών τους».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

– Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών: τηλ.: 210 5385538, 210 5385504 & 210 5385503

-Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής τηλ.: 210 5385855 & 210 5385303

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών: τηλ.: 210 5381225

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: τηλ.: 210 5381506 & 210 5381225

Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας: τηλ.: 210 5385466 & 210 5385403

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: τηλ.: 210 5381151

Τμήμα Νοσηλευτικής: τηλ.: 210 5385613 & 210 5385862.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΗ746Μ9ΞΗ-ΕΜΖ/document

Μουσείο Φ. Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι  της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίουγια την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγος-Παλαιοντολόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων), Δρόμος Καλλονής Σιγρίου-Λέσβου

1ΤΕ Δασοπόνος (με ειδίκευση στα έργα ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος), Δρόμος Καλλονής Σιγρίου-Λέσβου

2ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου), Δρόμος Καλλονής Σιγρίου-Λέσβου

2ΔΕ Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη  φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου), Δρόμος Καλλονής Σιγρίου-Λέσβου

2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (με ειδίκευση στην ανασκαφή φυτικών απολιθωμάτων), Δρόμος Καλλονής Σιγρίου-Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (υπόψη κ. Μπεντάνα Κωνσταντίνας).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 47033.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-06-2019 έως και 14-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Η5Υ469ΗΤ5-3ΓΘ/document

Δήμος Σάμου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Σάμου, που εδρεύει στη Σάμο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 30-09-2019, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Ναυαγοσώστες, Σάμος Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σάμου, Πασχάλη, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-06-2019 έως και 14-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΟΡΩ1Κ-ΠΒΥ/document

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη αναγκών των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», για το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους & μερικής απασχόλησης, συνολικά επτά (7) ατόμων – Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, Επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε υποψηφίων Διδακτόρων είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργουγια τα μαθήματα:

1) «Ηχητική Παραγωγή & Μεταπαραγωγή» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

2) «Οργανολογία & Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

3) «Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

4) «Εθνομουσικολογία & Δημιουργική Πράξη» [Χειμερινό εξάμηνο μόνο]

5) «Ηλεκτρονικά» [Εαρινό εξάμηνο μόνο]

6) «Μουσική Παραγωγή για την Τηλεόραση, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

7) «Πληροφορική (εργαστήριο)» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο].

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) , εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Μαρίας Μαυρωνά).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 87418 & φαξ: 26610 87433, (εργάσιμες ημέρες 10.00π.μ.-13.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δ. Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δ. Θέρμης, (ΔΕΠΠΑΘ), που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί & Θάλασσα έτους 2019»ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-07-2019 έως και 19-07-2019, συνολικά έξι (6) ατόμων – Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Φ. Αγωγής Κάτοχοι Διπλώματος Ναυαγοσωστικής, ελλείψει αυτών ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση ή με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα & ελλείψει των παραπάνω ΔΕ (απολυτήριος τίτλος ΔΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας) & κάτοχοι διπλώματος Ναυαγοσωστικής.

Ο αριθμός των προσληφθέντων θα εξαρτηθεί από την προσέλευση και συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δ. Θέρμης, (ΔΕΠΠΑΘ), Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Θέρμη, Τ.Κ. 570 01, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 463423 & 2310 461655.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-06-2019 έως και 15-06-2019 (13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΓΩΟΛ8Γ-Ν8Ρ/document

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» της 5ης Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Βαθμό Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Νεφρολογίας (για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), Γ.Ν. Λάρισας

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν. Λάρισας

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Μαιευτικής -Γυναικολογίας, Γ.Ν. Λάρισας

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Καρδιολογίας , Γ.Ν. Λάρισας

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παθολογίας, Γ.Ν. Λάρισας

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Ουρολογίας, Γ.Ν. Λάρισας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεζούρλο, Τ.Θ. 2101, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα Θεσσαλίας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5)θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ.,με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης και 4ηςΔ.Υ.ΠΕ να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Στην αίτησή ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-06-2019 (12.00μ.μ.) έως και  01-07-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒ914469066-ΒΘΗ/document

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), που εδρεύει στον Εσταυρωμένο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 –GrapheneCore2», Grant Agreement:785219 (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔ, διάρκειας έως 31-03-2020, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Χημικοί ή Φυσικοί ή Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για ανθρωπομήνες έως 3,2, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό εκτυπώσιμων Φ/Β διατάξεων περοβσκίτη βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές. Έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων ως δημοσιεύσιμων εργασιών στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό εκτυπώσιμων Φ/Β διατάξεων περοβσκίτη βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές και άλλα δισδιάστατα υλικά.

– WP11 Energy Generation : Task 11.1 Subtask 11.1.2: To demonstrate planar hybrid solar cells with a stable PCE of 19% a) Fabrication and characterisation of hybrid solar cells (organic BHJ and BHJ/perovskite solar cells), enabled by GRM interfacial engineering

– WP11/SPH3:Realisation of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization.

Παραδοτέα:

– Τεχνικές εκθέσεις.

– D11.2 Final progress report on solar cells, fuel cells and large-area demonstrators SH3D4 Graphene- perovskite solar park in Crete.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

2) Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε αντικείμενο ειδίκευσης συναφή με το αντικείμενο του έργου.

1ΠΕ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Συναφούς Επιστήμης για ανθρωπομήνες έως 5,00, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού και απόδοσης ΦΒ πάρκου σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδραστικής ιστοσελίδας.

– WP11 Energy Generation: Task SH3.3 Realization of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization. Design and construction of a 1 kWp solar farm in Crete made with G-PE PV and evaluation of its performance. a) Solar-farm infrastructure to accommodate G-PE panels b) Performance monitor of the solar farm including environmental data c) Comparison with other PV technologies .

Παραδοτέα:

– Τεχνικές εκθέσεις.

– Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας με παρακολούθηση σε πραγματικού χρόνου δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού και απόδοσης ΦΒ πάρκου SH3DGraphene– perovskite solar park in Crete.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς Επιστήμης.

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για ανθρωπομήνες έως 5,00, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία συστήματος καταγραφής μετρήσεων από διάφορα αισθητήρια ενός μετεωρολογικού σταθμού και δημιουργία αυτόνομου συστήματος εύρεσης του μεγίστου σημείου λειτουργίας ενός ΦΒ πάνελ χρησιμοποιώντας μικροεπεξεργαστή τύπου ΑRM.

WP11 Energy Generation: Task SH3.3 Realization of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization. Design and construction of a 1 kWp solar farm in Crete made with G-PE PV and evaluation of its performance. a) Solar-farm infrastructure to accommodate G-PE panels b) Performance monitor of the solar farm including environmental data c) Comparison with other PV technologies.

Παραδοτέα:

– Τεχνικές εκθέσεις / Ανάλυση λειτουργίας του τελικού συστήματος.

– Π2 Τεχνική έκθεση με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προγραμματισμό του συστήματος SH3DGraphene– perovskite solar park inCrete.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/10138_05062019.aspx

 Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379895 (κ. Εμμανουήλ Κυμάκης),

emailkymakis@staff.teicrete.gr και για το παρόν τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379116 (κ. Δήμητρα Ζεάκη), emailzeaki@staff.hmu.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 20-06-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΨΟ46ΜΗ2Ι-Γ5Θ/document   

Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Νέο Τμήμα του Ζ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πετρούπολης Αττικής

1ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος, Νέο Τμήμα του Ζ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πετρούπολης Αττικής

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Νέο Τμήμα του Ζ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πετρούπολης Αττικής.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 132 31, Πετρούπολη Αττικής, (υπόψη κ.κ. Κ. Κουκουβάνη & Μ. Ρουστέμη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024438 & 213 2024473.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-06-2019 έως και 14-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΟΟΩΞΣ-2ΩΛ/document

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικήςστο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5032788» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1286, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως και 05-09-2021 με δυνατότητα παράτασης φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-1 για 15 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού

– Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά.

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-2 για 7,2 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού

– Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο του Αυτομάτου Ελέγχου ή της Ρομποτικής.

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-3 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συστημάτων Αυτοματισμού ή Συναφούς με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-4 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 7.0

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-5 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα –Παράρτημα ΙΙ) με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας – Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ευάγγελο Παπαδόπουλο.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 32249/05-06-2019 και ο κωδικός της Θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7721440 (10.00π.μ.-15.00μ.μ., κ. Ευάγγελος Παπαδόπουλος) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egpapado@central.ntua.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-06-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ7Δ46ΨΖΣ4-ΛΥΦ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 785/Γ’/15-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819025118/13-03-2019/13-02-2019, (ΑΔΑ: 6ΞΧΥ46ΨΖ2Ν-Ψ21)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις».

Β)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026133/21-03-2019/14-03-2019, (ΑΔΑ: 6ΕΑΚ46ΨΖ2Ν-3ΤΙ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819025672/15-03-2019/08-03-2019, (ΑΔΑ: 6ΑΒΑ46ΨΖ2Ν-Ζ7Μ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία-Νευροφυσιολογία».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819025670/15-03-2019/08-03-2019, (ΑΔΑ: 66ΩΥ46ΨΖ2Ν-ΔΗ6)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων & της Σχολής:

– Τμήμα Θεολογίας: τηλ.: 210 7275872 & 210 7275719, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής)

-Τμήμα Φυσικής τηλ.: 210 7276804, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Σχολή Ιατρική: τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052, (ταχ. διεύθυνση: Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-07-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίαςστo πλαίσιoυλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης», Κωδικό «82578» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, το οποίο χρηματοδοτείται από εσωτερική χρηματοδότηση έργου του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, 10μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Ιωάννινα Ηπείρου.

Αντικείμενο κάθε μιας από τις 4 συμβάσεις:

Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και μαθήματα πολιτισμού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Επιστημών Αγωγής

-Γνώση ξένης Ευρωπαϊκής Γλώσσας Επιπέδου Γ1.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: http://eapply.rc.uoi.gr και κατόπιν να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κτίριο Διοίκησης των Β’ Φοιτητικών Κατοικιών, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 00, Ιωάννινα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 09153 & 26510 09132 (Καθηγητής κ. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019 (14.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΔΜ469Β7Η-6ΑΠ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 808/Γ’/20-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819025668/15-03-2019/08-03-2019, (ΑΔΑ: 9ΠΛ946ΨΖ2Ν-ΕΜΧ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσιολογία-Εμβρυολογία».

Αριθμός προκήρυξης: 1819025667/15-03-2019/08-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΝ2Ξ46ΨΖ2Ν-ΦΗΨ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία & Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819025669/15-03-2019/08-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΟΚ546ΨΖ2Ν-Α3Ν)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νευροβιολογία-Νευροφυσιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, ταχ. δ/νση: Μ Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-07-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 898/Γ’/30-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ -ΠΑΙΔΙΟΥ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026374/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΞ4Θ46ΨΖ2Ν-ΧΗΖ)

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική & Γυναικολογία-Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026372/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΙΔ246ΨΖ2Ν-ΧΟΦ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική».

iii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026472/27-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: 6ΘΙ646ΨΖ2Ν-ΩΑΞ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπεδική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, ταχ. δ/νση: Μ Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2019

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτηςστο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82083 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο, που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, πλήρους απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των εργασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Έλεγχος τεκμηρίωσης πρωτογενών αιτημάτων προμηθειών
 • Διενέργεια διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
 • Γραμματειακή υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών
 • Καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα
 • Τήρηση αρχείου προμηθειών/διαγωνισμών
 • Ενημέρωση εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
 • Σύνταξη καταστάσεων πληρωμής συμβάσεων
 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Συνεργασία με σχολές / υπηρεσίες (οργανωτικές μονάδες)
 • Κατάρτιση πινάκων π/υ (Αναμορφώσεις)
 • Καταχώρηση Π/Υ στο μηχανογραφικό σύστημα
 • Στατιστικές δημοσιονομικές αναφορές
 • Αιτήματα χρηματοδότησης
 • Επικοινωνία με ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο Πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:

Πρόταση κου/κας ……………….

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12787/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στην ταχ. διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μ.Ο.Δ.Υ Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης, (υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, κ. Μπόνια Αρετή).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37073 (κ. Μπόνια Αρετή), emailabonia@isc.tuc.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 20-06-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΣΨΟ469Β6Ν-4Φ2/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της ΠΕ Τρικάλων  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι/Μνημεία Τρικάλων, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας, Μετέωρα Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίας Θεοφάνους & Αθηνάς Καλαμίδα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 76647.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙ0Δ4653Π4-9Σ5/document

 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Προκήρυξη1819026129/21-03-2019/08-03-2019 (ΦΕΚ 806/Γ’/20-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική & Οργανική Χημεία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7274193 (Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, ταχ. δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 80, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΚΛ546ΨΖ2Ν-63Α/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός  Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 3635/27-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ECHA/CA/IV/2019/004 Contract Agent FG IV(M/F) Project and Service Management Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞ9Β465ΧΘΨ-160/document 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 800/Γ’/17-05-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΡΡ 11908»

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 87331 & 26610 87313 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Στ. Πρεντουλή & Ζ. Θεριανού), (Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, ταχ. διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2019 έως και 07-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΗΩ46Ψ8ΝΨ-ΗΩΧ/document   

(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Μην Χάσετε: Δεσμεύτηκε το ποσό για τους δικαιούχους ΚΕΑ, Σχέδια αύξησης επιδομάτων, συντάξεων, 25.000 προσλήψεις κ.α.