Η υποβολή του εντύπου Ε11 (ετήσια άδεια) παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2021 και δίνεται δυνατότητα υποβολής εντύπου αδειών ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021, σύμφωνα με ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

 

Παρατείνεται η υποβολή του εντύπου Ε11 έως την 31η Ιουλίου 2021 και δίνεται δυνατότητα υποβολής εντύπου αδειών ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα όπως είχε γράψει το Dikaiologitika News δόθηκε παράταση στο έντυπο Ε11 ενώ προβλέπεται ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο αδειών ειδικού σκοπού που δόθηκαν εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021.

 

Αναλυτικότερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), παρατείνεται για το έτος 2021, έως και την 31η Ιουλίου 2021.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωράει σε αυτή την παράταση υποβολής του εντύπου καθώς η χορήγηση των υπολοίπων η μερών της ετήσιας άδειας του 2020 μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 για τους εργαζομένους που έχει μπει σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους.

Ο εργοδότης υποχρεούται κάθε χρόνο να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ωστόσο φέτος λόγω του ότι παρατάθηκε η χορήγηση της ετήσιας άδειας 2020 μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 παρατείνεται και η ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου.

  Αναδρομικά συνταξιούχων: Φόρος για 1,1 εκατ. συνταξιούχους με τροποποιητικές - Ποια τα ποσά

 

Σχετικά με τη χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Παράλληλα ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη

  Προσωρινή σύνταξη: Θα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε όλους τους ασφαλισμένους - Ποιες αλλαγές έρχονται

 

«Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχε-τιζόμενης Κανονικής Άδειας της παρ. 3στ του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020.

Οι άδειες ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί επιτρέπεται να δηλωθούν απολογιστικά συνολικά στο προαναφερόμενο έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021.

 

πηγη