ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2 του ΑΣΕΠ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την Δευτέρα,  07-01-2019 αναρτώντας τους πίνακες κατάταξης των  υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 73860/24-10-2018 ανακοίνωση-ΣΟΧ2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού  για τις ανάγκες των Βρεφ/κών παιδικών σταθμών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», ως εξής:

1. Προσωρινός πίνακα κατάταξης υποψηφίων

2. Προσωρινός πίνακα επιλεγέντων