Χαμηλά κινείται το ενδιαφέρον των υποψηφίων για την προκήρυξη του ΟΑΕΔ μέσω της οποίας θα γίνουν 5.500 προσλήψεις πτυχιούχων σε έντεκα υπουργεία. Παρά το γεγονός ότι οι μισθοί για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι υψηλότεροι από τις άλλες θέσεις στο Δημόσιο, δεν έχουν γίνει οι αναμενόμενες αιτήσεις.

Στελέχη του ΟΑΕΔ είπαν ότι ενώ αρχικά είχαν προετοιμαστεί για 50.000 και πλέον αιτήσεις, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μάλιστα όπως εξηγούν, οι νέοι πτυχιούχοι είτε έχουν φύγει από τη χώρα ψάχνοντας αλλού την τύχη τους ή έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο Δημόσιο, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές από μια θέση συμβασιούχου. Πάντως ο Οργανισμός Απασχόλησης χτες με επίσημη ανακοίνωση του αποφάσισε να δώσει παράταση στις αιτήσεις έως την Παρασκευή 7/12.

Εάν η συμμετοχή παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, τότε οι ελπίδες πρόσληψης για τους υποψήφιους που έκαναν αίτηση είναι αρκετά υψηλές, αφού σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ένας στους τρεις προσλαμβάνεται, ποσοστό αρκετά σπάνιο για προκηρύξεις στο Δημόσιο.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησηςαπό τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Φορείς Υποδοχής.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, (εφεξής Ωφελούµενοι/ες).

Οι ωφελούµενοι πρέπει:

  • να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 7/12/2018),
  • να έχουν συµπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 7/12/2018).

Οµοίως οι ωφελούµενοι δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστηµα από την υπόδειξη έως την αναγγελία πρόσληψής τους από τον Φορέα Υποδοχής.(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ