Εντός Μαίου θα κατατεθούν οι αιτήσεις για οκτώ διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Θα προσληφθούν 555 άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε φορείς όπως ΚΕΠ, υπουργεία, ΝΠΙΔ, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, πανεπιστήμια κ.α.

 

83 θέσεις σε 19 φορείς του δημοσίου

83 νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ με τη νέα προκήρυξη 5κ/2021. Με τον νέο διαγωνισμό θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών: ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Ζητούνται κυριώς διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι μάρκετινγκ.

50 Διοικητικοί στο υπουργείο Εξωτερικών

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τις 50 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών.

76 προσλήψεις σε 8 φορείς

Σήμερα ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 76 θέσεις σε οκ΄τω φορείς του Δημοσίου.

 

115 μόνιμοι στο υπουργείο Οικονομικών

Με 115 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα η Γεν. Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.

144 Διοικητικοί στα ΚΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η 7Κ/2021 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμ

 

πηγη