ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ υποστήριξη σε βιοτεχνία χάρτου στον Ασπρόπυργο Αττικής με άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Ms Office (Excel Word), άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις λογιστικής και υπηρεσιών εμπορίου και δεξιότητες όπως η ταχυγραφία, η αντίληψη και η οργάνωση.

Βιογραφικά στο email   . Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με σχετική προϋπηρεσία., αμοιβή 580€, , 09:00-15:00