ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL