ΕΡΓΑΤΗΣ -ρια ζητείται από βιοτεχνία εκτυπώσεων στην Παλλήνη,

κάτοικος γύρω περιοχών και κάτοχος μεταφορικού μέσου για μόνιμη εργασία

επικοινωνία 08.00 – 14.00