Εργάτης-Εργάτρια για την παραγωγή

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα για πλήρη απασχόληση στον χώρο παραγωγής πλαστικών φιαλών  Απαραίτητο είναι το  μέσο μεταφοράς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310786300

Email: plastics@trafficoil.gr