ΕΡΓΑΤΕΣ ανειδίκευτοι, 20 – 30 ετών,

για διάφορες βοηθητικές εργασίες,

εντός και εκτός Αθηνών