Υπεγράφη η απόφαση από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία δημοσιεύεται η «υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’)» για το επίδομα των 534 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που δικαιούνται της εν λόγω αποζημίωσης ειδικού σκοπού – και οι οποίοι εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α της με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β’ 2268) Κοινής Υπουργικής Απόφασης – υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, με τίτλο «υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της ΚΥΑ, με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’)», στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β’ 1694).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας, οι πληρωμές για την ειδική αποζημίωση του Ιουνίου θα γίνουν από 13 Ιουλίου έως και 14 Ιουλίου, ενώ για την αποζημίωση του Ιουλίου από 10 Αυγούστου έως και 12 Αυγούστου.

  • Η υπουργική απόφαση ΕΔΩ.

πηγη