Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν στο Δήμο Καλλιθέας αίτημα προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 7
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ) 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ) 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

πηγή: e-dimosio

Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: