Advertisements

Δάνεια που αγγίζουν ακόμη και το 1,5 εκατ. ευρώ, μπορούν να εξασφαλίσουν μέσα από ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Με ελκυστικό επιτόκιο και περίοδο χάριτος που φτάνει και τα δύο χρόνια, «ανοίγει» ένας νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων για εκείνους που θα θελήσουν, τώρα που η οικονομική δραστηριότητα ανοίγει δειλά- δειλά, να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

 

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Η διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια Επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, έχει αρχίσει να «τρέχει». Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank), σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά ένα νέο κύκλο δανειοδοτήσεων.

Πώς εξασφαλίζονται δάνεια που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως: Αυτός ο νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων ουσιαστικά συνιστά ένα εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και φυσικά αφορά εκείνους που είναι διατεθειμένοι να «ποντάρουν» σε μια γοργή επανεκκίνηση της οικονομίας, μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης. Τα συγκεκριμένα δάνεια επενδυτικού σκοπού απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: Το εύρος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να διαμορφώνεται από 5 έως 10 χρόνια.

Advertisements

 

Η διαδικασία και η… περίοδος χάριτος
Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις 10 συνεργαζόμενες τράπεζες, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις αφού η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσφέρει δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη ενώ και το επιτόκιο κάθε δανείου είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των τραπεζών. Οι ενδιαφερόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

 1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
 2. Το αίτημα προσδιορίζει την Τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
 3. Κατόπιν υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

 1. Τράπεζα Πειραιώς,
 2. Alpha Bank,
 3. Eurobank,
 4. Εθνική Τράπεζα,
 5. Τράπεζα Αττικής,
 6. Παγκρήτια Τράπεζα,
 7. Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων,
 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,
 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Και… επιδότηση τόκων δανείων
Και ενώ από τη μια βγαίνουν στον αέρα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρέχουν την δυνατότητα εξασφάλισης δανείων επενδυτικού σκοπού, από την άλλη συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα επιδότησης τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ως «δώρο» και να εισπράξουν από το κράτος του τόκους που πλήρωσαν για τα δάνειά τους το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» ορίστηκε για την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Advertisements

 

Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση τόκων
Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021. Αφορά σε τόκους υφιστάμενων ενήμερων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη χώρα οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας πλην των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.
 • είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό έως 250 άτομα.
 • χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες βάσει Κωδικού Δραστηριότητας, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην των εξαιρουμένων από το Πρόγραμμα της πρωτογενούς παραγωγής, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεν αποτελούν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εξωχώριες εταιρείες

 

πηγη

Advertisements
Advertisements