07,Δεκέμβριος,2023
Αύριο οι πληρωμές για αναστολές, δώρο Πάσχα 2021 και δώρο Χριστουγέννων 2020

Αύριο οι πληρωμές για αναστολές, δώρο Πάσχα 2021 και δώρο Χριστουγέννων 2020

Advertisements

Πληρώνονται αύριο 477.723 εργαζόμενοι το επίδομα 534 ευρώ από τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και τα υπόλοιπα του δώρου Πάσχα 2021 και δώρο Χριστουγέννων 2020.

 

Για το δώρο Πάσχα 2021 πιστώνεται το υπόλοιπο του δώρου Πάσχα σε 473.880 εργαζόμενους, δαπάνη ύψους 28.928.231,68 ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 1.484.207,54 € για 3.262 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

Advertisements

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων έτους 2020 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (291.336,00 €) που αφορούν σε 477 πληρωμές δικαιούχων.

 

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 1.160.447,54 € που αφορούν σε 2.715 πληρωμές δικαιούχων.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (32.424, 00 €) που αφορούν 70 πληρωμές δικαιούχων.

Παράλληλα θα πληρωθούν και 581 εργαζόμενοι, δαπάνη ύψους 59.884,88 €, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους.

Advertisements

 

Πηγή

Advertisements