26,Νοέμβριος,2020
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

11 νέες θέσεις εργασίας με προκήρυξη ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

1 ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
2 ∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΑΣΕΠ 1Γ2017: Aυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα για τις 120 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (nbne_pol@navy.mil.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. ΜαρίναΛοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007, (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940-60156).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Προσλήψεις – εξπρές για 1.980 μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές εντός του 2020

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

πηγη