Νέες προσλήψεις , μέσω ΑΣΕΠ, 176 ατόμων στο υπουργείο Εξωτερικών.

ΑΣΕΠ: Αυξάνεται ο αριθμός προσλήψεων στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας σε 176.

Οι οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

– Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και β. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 15

– Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και

– Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 70.

– Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ και Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θέσεις 91.

Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, οι θέσεις των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες.