09,Μάιος,2021
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 76 θέσεων εργασίας προσωπικού

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 76 θέσεων εργασίας προσωπικού

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ απεστάλη η προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

 

 

  «Aνoίγουν» oι δουλειές των επιτήδειων: Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού με 80 ευρώ

πηγή