Αναμένεται άμεσα η δημοσίευση σε ΦΕΚ της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.α.Για τις θέσεις των παθολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιατρικής, γνώση χειρισμού Η/Υ, αδεια άσκησης επαγγέλματος, ιατρική ειδικότητα, βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου και αποδεικτικό εκπλήρωσης αγροτικού. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να προσκομιθούν: Δίπλωμα Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας, αποδεικτικό εμπειρίας και δίπλωμα γνώσης ξένης γλώσσας. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Οι ειδικότητες για τις 588 θέσεις

ΠΕ Ιατρών 9
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 5
ΠΕ Σωφρονιστικών Ενηλίκων 9
ΠΕ Ψυχολόγος 1
ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας (Κοινωνικής Εργασίας) 2
ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας (Νοσηλευτικής) 5
ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής φρούρησης 93
ΔΕ Φυλάκων 464

(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ