ΑΣΕΠ – Προσλήψεις στα ΚΕΠ: Πώς θα γίνει η μοριοδότηση των κριτηρίων

Αλλαγές στη μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΚΕΠ μέσω ΑΣΕΠ και εισαγωγή πρόσθετων προσόντων διορισμού σε αυτά για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Με την ίδια τροπολογία επιμηκύνεται κατά ένα έτος ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων που μετατάσσονται σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

Ειδικότερα, για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ, πέραν των προβλεπόμενων προσόντων, μπορεί να απαιτείται και η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, με στόχο την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Ενόψει της κάλυψης 155 κενών οργανικών θέσεων στα ΚΕΠ, η τροπολογία προβλέπει ότι συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων (εχόντων και μη εχόντων εμπειρία) γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ, σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου ΔΥΠ.

Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες, ως εξής:

– Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες.

– Η εμπειρία που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου ΔΥΠ μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 60 μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.

Για τη διασφάλιση της επάρκειας στελέχωσης των ΚΕΠ, η τροπολογία προβλέπει ότι το προσωπικό υποχρεούται να παραμείνει στη θέση πρόσληψης για πέντε έτη από τον διορισμό του.

Τέλος, αυξάνεται στα τρία χρόνια, από δύο που ισχύει έως σήμερα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων που μετατάσσονται, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σε υπηρεσίες μικρών ορεινών και μικρών νησιωτικών δήμων.

Ευνοϊκές αλλαγές στο καθεστώς των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, με έμφαση στους γονείς, τους πολύτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, προβλέπονται στην ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παράλληλα ενισχύονται με 155 οργανικές θέσεις τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ευνοϊκότερο καθεστώς αδειών στο Δημόσιο – Ενισχύονται τα ΚΕΠ

Με επιπλέον προσωπικό ενισχύονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα προκυρηχτούν 155 οργανικές θέσεις στα ΚΕΠ όλης της χώρας ενώ με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή ρυθμίζεται η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.

Τι αλλάζει σε άδειες και προσλήψεις στο Δημόσιο
Αυξάνονται οι άδειες για τους γονείς δημοσίους υπαλλήλους και δίνονται κίνητρα για την κατάρτιση και την επιμόρφωσή τους. Η ανατροφή τέκνου επεκτείνεται σε θετούς και ανάδοχους γονείς αλλά και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το παιδί.

Aυξάνεται σε 14 ημέρες η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ δικαίωμα χρήσης εκτός από τους μόνιμους έχουν και οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Παράλληλα αυξάνονται σε επτά εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος οι άδειες για τρίτεκνους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθενείας των τελευταίων, σε δέκα εργάσιμες ημέρες για τους πολύτεκνους, σε οκτώ για τις μονογονεϊκές.

Καταργείται το όριο ηλικίας που υπήρχε για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε μεταπτυχιακά, ενώ προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για την πρόσληψη ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση καθώς και μελών τρίτεκνων οικογενειών.

Την ίδια ώρα ρύθμιση για την τακτοποίηση των καθαριστριών στα σχολεία ετοιμάζει ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Μέχρι σήμερα δεν δικαιούνται άδειες ούτε επιδόματα.

Παράλληλα 500 σχολικοί φύλακες που μετατάχθηκαν το 2014 επιστρέφουν στα σχολεία.

(πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ