Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Αναλυτικός κατάλογος με τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες που ζητούνται. Αιτήσεις έως και το τέλος Φεβρουαρίου.

Προσλήψεις στο νοσοκομείο Αθηνών «ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:

16 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
5 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/02/2020-17/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 Νηπιαγωγοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΠΕ Νηπιαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/02/2020-17/11/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2020-17/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
1 ΔΕ Μάγειρας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2020-17/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

31 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/02/2020-17/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/02/2020-18/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Επιγραφικό Μουσείο

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών

Δείτε εδώ την προκήρυξη

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης.

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι
5 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 07/02/2020 – 20/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων “Η ΜΗΚΩΝΗ”

Το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων “Η ΜΗΚΩΝΗ” ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Νηπιαγωγός
1 ΠΕ Δάσκαλος
1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
1 ΠΕ Θεατρολόγος
1 ΥΕ Καθαριότητας Βοηθητικών Χώρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/02/2020-21/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

1 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
1 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/02/2020 – 26/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

(πηγή)Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: