66 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός 21 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στον νομό Βοιωτίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 5 ατόμων στον νομό Κορινθίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύργου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας –
Πικερμίου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, (µε παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους), της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας, µε διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Γ.», που εδρεύει στα Τρόπαια Ν. Αρκαδίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 2 ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού ναυαγοσωστών του Δήμου Αίγινας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ (πηγή)