ΑΣΕΠ: Ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 400 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο email soxproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) από 26/3 έως και 30/3.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μία κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών διαφορετικών κατηγοριών συνεπάγεται την ακύρωση των αιτήσεων και τον αποκλεισμό των υποψηφίων.

Κατ’εξαίρεση σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσες θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση, στην οποία θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

πηγή: Dikaiologitika News

Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: