Εργοστάσιο παραγωγής  στην Νέα Σάντα Κιλκίς ζητά  συνεργάτη για την θέση

Αποθηκάριου / Υπεύθυνου Αποθήκης ,

Απαραίτητα προσόντα:
•       Απολυτήριο Λυκείου, επιθυμητές σπουδές σε θέματα οργάνωσης αποθήκης ,
•       Προηγούμενη εμπειρία και γνώση διακίνησης εμπορευμάτων σε μηχανογραφημένη αποθήκη θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν
•       Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ , επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων
•       Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•       Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
•       Επάρκεια στην εργασία με αριθμούς, για τη λήψη σωστών αποφάσεων
•       Δυνατότητα μετακίνησης στον χώρο της αποθήκης με ίδιο μέσο
•       Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.  Επιθυμητή άδεια χειριστή Κλαρκ
•       Εστίαση στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα
•       Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες
•       Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικότητα
•       Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα
•       Ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών
•       Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών
•       Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα αποφασιστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
•       Σωστή διαχείριση χρόνου
•       Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•       Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•       Επιθυμητή ηλικία: μέχρι 45 ετών

Αρμοδιότητες:
•       Ασφαλής  και σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων και αποθήκευσή τους
•       Προετοιμασία παραγγελιών (Picking-Packing-Palletizing)
•       Τήρηση των διαδικασιών του συστήματος αποθήκης
•       Επιμέλεια και ασφάλεια των χώρων της αποθήκης
•       Προετοιμασία παραγγελιών με φόρτωση / εκφόρτωση και παραδόσεις
•       Παραλαβές και τακτοποίηση εμπορευμάτων
•       Εισαγωγή στοιχείων και ηλεκτρονική παρακολούθηση των κινήσεων στην αποθήκη απογραφές και βοηθητικές εργασίες σε μηχανογραφημένη αποθήκη
•       Φυσική παρακολούθηση των ειδών που διακινούνται από προμηθευτές και προς πελάτες
•       Προγραμματισμός τέτοιος των παραγγελιών αλλά και διαχείρισή τους τέτοια, ώστε πάντα να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων A’ και B’ υλών
•       Επόπτευση των παραδόσεων των προϊόντων των προμηθευτών μέσω των εντύπων των παραγγελιών και αν αυτά συμφωνούν στις τιμές και τη ποιότητα που είχε συμφωνηθεί
•       Διαχείριση παραγγελιών / επιστροφών
Η εταιρία προσφέρει:
•       Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
•       Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
•       Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία

Παρακαλούμε εφόσον επιθυμείτε , όπως αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση email : info@europeknitting.gr


Πηγή: ageliesergasias.gr

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.