Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει 6 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ως κατωτέρω:

  • 1 Εκπαιδευτής Η/Υ – Φροντιστής ΑμεΑ
  • 4 Εκπαιδευτές – Φροντιστές ΑμεΑ
  • 1 Οδηγός με Δίπλωμα Οδήγησης Δ’ Κατηγορίας

Πληροφορίες: τηλ. 2310 489247-9

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: esbe@otenet.gr
(πηγή)