ΑΣΕΠ: Έως 14/1 οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στα ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Ανακοίνωση προκήρυξης
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 31-3-2017
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ7 31-3-2017

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην κεντρική γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (ισόγειο), Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
Ωράριο παραλαβής αιτήσεων: 08:30 – 15:30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212043, 2105212153, 210-5212074, 2105212093.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.
(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ